ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

คณาจารย์

[:th]Aj.aurawan[:]
 • ผศ.ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
 • Aurawan Imsombut
 • ห้องทำงาน SC45-777
 • aurawan.i@ku.th
[:th]209680[:]
 • ดร.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
 • Pisut Wisessing
 • ห้องทำงาน SC45-771
 • pisut.wi@ku.th
 • https://www.pisut.net
 • อ.ศรชัย ลักษณะปีติ
 • Sornchai Laksanapeeti
 • ห้องทำงาน SC45-722
 • sornchai.la@ku.th
[:th]BOY_9566[:]
 • อ.สุทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร
 • Suttipong Meuntaboot
 • ห้องทำงาน SC45-722
 • suttipong.me@ku.th
[:th]365870[:]
 • ดร.สารัช ท้วมชมธรรม
 • Sarach Tuomchomtam
 • sarach.t@ku.th

Attachments