ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

คณาจารย์

  • อ.ศรชัย ลักษณะปีติ
  • Sornchai Laksanapeeti
  • ห้องทำงาน SC45-722
  • sornchai.la AT ku.th
  • อ.สุทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร
  • Suttipong Meuntaboot
  • ห้องทำงาน SC45-722
  • suttipong.me AT ku.th