ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

หน้าแรก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา *************************************************** กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการ ดังนี้ 1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิต และใบรับรองผลการศึกษาแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา click! 2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และลงนามผู้รับเงิน ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร ดังนี้ – คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.49 – คะแนนเฉลี่ย
Read More
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา *************************************************** กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการ ดังนี้ 1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิต และใบรับรองผลการศึกษาแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา click! 2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และลงนามผู้รับเงิน ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร ดังนี้ – คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.49 – คะแนนเฉลี่ย
Read More

แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ IoT

                                    กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน..Click นิสิตโปรดแจ้งความประสงค์ยืมอุปกรณ์ IoT ก่อนมารับอุปกรณ์ทุกครั้ง
Read More
ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น 2566 (รอบที่ 2) ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น 2566 (รอบที่ 2) ภาคปกติ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.(บางเขน) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “LINE HACK 2023 สุดยอดงาน Hackathon

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ธนกฤต ขวัญแข 6310403991 เกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล 6310400916 ธนฤกษ์ โอเจริญ 6410401078 นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.(บางเขน) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “LINE HACK 2023 สุดยอดงาน Hackathon จาก LINE สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย —
Read More
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการ ดังนี้ 1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิต และใบรับรองผลการศึกษาแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา 2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และลงนามผู้รับเงิน ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร ดังนี้ – คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.49 – คะแนนเฉลี่ย 2.50
Read More
ข่าวไอทีที่น่าสนใจ
  • Blognone
  • Error
  • Thaiware IT News
  • BBC News

Airbnb รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2024 รายได้ 2,142 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เทียบกับไตรมาส Read more

Arm รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนมีนาคม 2024 มีรายได้รวม 928 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% จากไตรมาส Read more

Uber รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2024 มีการใช้จ่ายรวมบนแพลตฟอร์ม (Gross Bookings) เพิ่มขึ้น 2 Read more

EA รายงานผลประกอบการของไตรมาสเดือนมีนาคม มีตัวเลขบุ๊คกิ้งสุทธิ (คำนวณจากรายได้ หักรายการตัดจ่ายของเก Read more

Luminar Technologies บริษัทสตาร์ตอัพด้านเซ็นเซอร์วัดระยะแสง lidar (ย่อมาจาก Light Detection and Rang Read more

RSS Error: This XML document is invalid, likely due to invalid characters. XML error: > required at line 33, column 52

ทางนักวิจัยหลังยึดเซอเวอร์ได้พบมีเหยื่อกว่า 2.5 ล้านราย จาก 170 ประเทศทั่วโลกติดมัลแวร์ตัวนี้ Read more

แฮกเกอร์จะอาศัยความเครียดช่วงสัมภาษณ์หลอกเหยื่อให้ติดตั้งไฟล์อ้างเป็นงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลอบเข้าเค Read more

ฟีเจอร์ Malware Analysis ของ Gemini AI 1.5 Pro มีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์มัลแวร์ที่มีความซับซ้อนสู Read more

ระบบการสร้าง Avatar ด้วย AI ดังกล่าวนั้นจะมาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อ ซึ่งจะทำการขายให้กับบรรษั Read more

แฮกเกอร์จะใช้การไฮแจ็คระบบอัปเดตข้อมูลไวรัสของ eScan สอดใส้ไฟล์มัลแวร์เพื่อเข้าสู่ตัวเครื่องของเหยื่ Read more

Can we really 'reset the internet' to make it safer for children?Ofcom has taken a major step in setting out plans to protect children online, but hurdles remain. Read more

Tech firms told to hide 'toxic' content from childrenSocial media firms like Instagram and TikTok will have to make changes to comply with new online saf Read more

E-gates back online after delays at UK airportsLong queues built up at airports affected by a Border Force "technical issue" at passport Read more

FTX says it has billions more than owed to victimsThe failed cryptocurrency giant says it has billions of dollars more than needed to cover its debts. Read more

US revokes licences for sales of chips to HuaweiThe move follows Huawei's release of an AI-enabled computer powered by a chip created by Intel. Read more