ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ห้องสมุด

ห้องสมุด


ที่ตั้ง

อาคาร เรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ SC45 ชั้น 8

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30น (เวลาพัก 11.30 -12.30 น)
เสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ระเบียบการยืมและค่าปรับ

  • การยืมหนังสือ นิสิตปริญญาตรี 2 เล่ม / 1 สัปดาห์

  • บัณฑิตวิทยาลัย 3 เล่ม/ 1 สัปดาห์.

  • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 1 เดือน

  • กรณีส่งคืนหนังสือเกินกำหนด ปรับวันละ 5 บาท / หนังสือ 1 เล่ม

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

  • ผู้เข้าใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ

  • ห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้องสมุด

  • ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น

  • รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไว้

  • ห้ามทำกิจกรรมที่ไม่สมควร เช่น เล่นการพนันทุกประเภท