ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ผลงานแอนิเมชัน 2561

ผลงานวิชา 01418381 Principles of Computer Animation
ภาคปลาย 2561

ห้องเรียนหรรษา จัดทำโดย

 • Mr. Pakapol SANARGE
 • Ms. Narangrong MANACHIT
 • Mr. Sanpetch NAKHWAN
 • Mr. Tanatai NGIMHUANG

 

EXAM by

 • M. Anchittha HANNARONG 
 • Mr. Bundhit CHAMNARNSILP 
 • Mr. Warinthorn KANGONTA 
 • Mr. Kittisak PRAPHUET 

 

Double Tab by

 • Mr. Komsorn THONGBOONMA 
 • Mr. Ninchathorn CHONGCHETDEE 
 • Mr. Pitchayut YIMYAI 
 • Mr. Phupha PANGSUPAYA 

 

Lahut by

 • Mr. Pachara HANSANAELUX 
 • Mr. Jirayut TAETUANG 
 • Mr. Numin NGAMNGERNWAN 
 • Mr. Itthirit NGAMSAARD 

 

Rabbit by

 • Mr. Pornchok SIRISUBKULCHAI 
 • Ms. Maneekan YANVISIT 
 • Mr. Worakorn WUTTIWORACHAIRUNG 
 • Mr. Wanchana JAREANPHONG 

 

Teddy Nightmare by

 • Ms. Mhuenkhwan WILASAENG 
 • Ms. Arisara ARNON 
 • Ms. Areelak TREESUWAN 
 • Mr. Athichanan KITTIMETHEE 

 

Vincent of Me by

 • Mr. Korrakot TRIWICHIAN
 • Mr. Nathapat BUMRUNGSILP
 • Mr. Nattapon ONCHUENJIT
 • Mr. Chindanai CHAROENKIATE
 • Mr. Danusorn INTHARAKASET

 

Pompeii by

 • Mr. Pichayakul JENPOOMJAI
 • Mr. Supanut THIENSUWAN
 • Mr. Anaphat INSUWAN
 • Mr. Tanya PANICHTRAKUL

 

ChaPaYom by

 • Ms. Naanong SAMRETVIT 
 • Ms. Nate TRAKARNTANASUK 
 • Ms. Maneerat CHAICHANAKAN 
 • Ms. Mananchaya TANGSIRISUP