ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา TCAS 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563