ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

เชิญชวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม กิจกรรม “หางานให้น้อง” รัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน

เชิญชวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม กิจกรรม “หางานให้น้อง”
รัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน

เตรียมพบกับกิจกรรม…
1. กิจกรรม “UniTalent” เฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถ และเลือกตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับบริษัท และการแสดงความสามารถกับบริษัทโดยตรง (กำหนดจัดกิจกรรมมีนาคม 2565)

2. กิจกรรม “Online Job Fest” จับคู่หางานให้กับผู้ว่างงานและบริษัทที่สนใจรูปแบบออนไลน์ (กำหนดจัดกิจกรรมมีนาคม – เมษายน 2565)

3. กิจกรรม “University Tour” ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเครือข่าย (กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565)

Exclusive สุดๆ เชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
งานแถลงข่าวเปิดกิจกรรมในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มหาวิทยาลัยที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://short.depa.or.th/Z7VSP ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2565