ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

เชิญชวนนิสิตที่สนใจด้าน Machine Learning เข้าร่วม Summer School ของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) ในรูปแบบ online

เชิญชวนนิสิตที่สนใจด้าน Machine Learning เข้าร่วม Summer School ของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) ในรูปแบบ online
 
MLSS 2021 TAIPEI
• Dates
August 2-31, 2021
 
• Time
Each lecture is scheduled for 20:00 to 22:30 Taiwan time (GMT+8), including a 30-minute Q&A.
 
Other Events: To be updated.
• Venue
Virtual Events (We will consider holding some physical events in Taiwan depending on the Covid-19 situation).
 
• Organizers
• MOST Joint Research Center for AI Technology and all Vista Healthcare (AINTU)
• College of Electrical Engineering and Computer Science, NTU
• Directed by
Ministry of Science and Technology (Taiwan)
 
• Purpose
The machine learning summer school (MLSS) series was started in 2002 with the motivation to promulgate modern methods of statistical machine learning and inference. It was motivated by the observation that many students are keen to learn about machine learning, and an increasing number of researchers want to apply machine learning methods to their research problems. Machine learning summer schools present topics that are at the core of modern Machine Learning, from fundamentals to state-of-the-art practice. The speakers are leading experts in their fields who talk with enthusiasm about their subjects.
Following the success of the first MLSS organized by Academia Sinica in Taiwan in 2006, the 2nd MLSS in Taiwan is proposed to be in line with the widespread of AI learning and to provide a resourceful and helpful platform for AI talents in Asia.
• Website:
http://ai.ntu.edu.tw/mlss2021/