ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เป็นบริษัท ในเครือ SCG ธุรกิจเคมิคอลส์  มีความสนใจต้องการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจ

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เป็นบริษัท ในเครือ SCG ธุรกิจเคมิคอลส์

มีความสนใจ ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ามาทำเกี่ยวกับ project digital ที่ จ. ระยอง

            โดยทางบริษัทมีสวัสดิการให้ ดังนี้

  1. เบี้ยเลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกงาน 500 บาท/วัน
  2. ที่พักสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
  3. รถบัสเดินทางไปกลับ กทม. – ระยอง

หากภาควิชา มีความสนใจ ต้องการส่งนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกงานกับบริษัท สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับ

Chutipong Wichakpapatsorn (Keng)

ชุติพงษ์ วิจักษ์ปภัสสร (เก่ง)

Assistant Manager – HR Business Partner

Thai Polyethylene Co.,Ltd.

Chemiclas Business, SCG
2nd Floor, TPE Admin Building, Site 1, Rayong

Tel: 038-912-606

Mobile: 093 321 1423

Email: chutipow@scg.com