ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
โดยทางบริษัทมีความประสงค์ขอรับนักศึกษาฝึกงาน ตามคุณสมบัติที่บริษัทได้ทำหนังสือแนบมาตามไฟล์ด้านล่างนี้ และ Company Profile
ของบริษัท ทางบริษัทฯ
ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยขอความกรุณาแจ้งความจำนงตอบรับการส่งนักศึกษาฝึกงานมาที่ นางสาวดวงกมล ไชยเบญจพล ผู้จัดการฝ่ายขายและรับผิดชอบดูแลการรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด เลขที่ 22/20-21 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 222 (ชินเขต1/22) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์  08 6555 2177 หมายเลขโทรสาร  0 2024 9755 หรือทาง EMailduangkamol@agilerap.com