ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

วิธีใช้งานเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ชั้น 7- 8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้แอร์อย่างไร? ให้ถูกวิธี..