ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu

6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Yung-Hsiang Lu เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพนมกร จันทร์เจริญ ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์