7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 (Admission 1)

รับสมัครผ่านระบบ online ทาง https://student.mytcas.com/
ระหว่าง
วันที่ 17–27 เมษายน พ.ศ. 2563

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร (PDF)