7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

Activities

วันปฐมนิเทศ

วันปฐมนิเทศนิสิต ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิใหม่ เพื่อเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟังการแนะนำจากอาจารย์ภายในภาควิชาและรุ่นพี่ เป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยและภาควิชา การเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนิสิตพบที่ปรึกษา

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงต้นของการเปิดเทอม เพื่อให้นิสิตได้มาพบเเละพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเเต่ละคน และมีการจัดเลี้ยงอาหารบริเวณด้านหน้าภาควิชา

KU DEPA Data Analytics JUN 2018

โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส รุ่นที่ 1 – 6 เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

วันรับปริญญา

วันรับปริญญา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะจัดสุ้มเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมีการจัดเลี้ยงอาหารในบริเวณหน้าภาควิชา

Dev Camp

โครงการเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาโปรแกรม หรือค่าย Dev Camp จัดขึ้นในทุกๆปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตภายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาการพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ ได้สร้างผลงานเป็นของตนเอง

มหาวิทยาลัยเด็ก - สนุกกับไบต์ OCT 2017

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนร่วมกับโครงการมหาวิทยยาลัยเด็ก ซึ่งมีชื่อฐานว่า “สนุกกับไบต์” ที่ให้เด็กๆที่มาเข้าร่วมได้ทำกิจกรรมต่างๆโดยผสมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วย

ENIAC

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี โดยจะให้สาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ไอที ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ได้มีโอกาสมาพบปะและแข่งขันกีฬาร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กิจกรรมรับน้อง

กิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนิสิตที่เข้ามาใหม่ เพื่อให้ทำความรู้จักกันภายในรุ่นและได้รู้จักรุ่นพี่ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

ทริปภาค

ทริปภาคจะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องนอกสถานที่