ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

คณาจารย์

 
 
ห้องทำงาน: SC45-773
E-mail: fscipcn AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-774
E-mail: fsciscr AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-778
E-mail: fscipam AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-780
E-mail: fscikyb AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-873
E-mail: fsciskp AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-775
E-mail: fscinws AT ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-876
E-mail: fscicls AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-779
E-mail: fscisok AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-878
E-mail: fscipok AT nontri.ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-879
E-mail: fscipkw AT ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-877
E-mail: fscismi AT ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-781
E-mail: worasait.suwannik AT gmail.com
Homepage: pirun.ku.ac.th/~fsciwss
 
 
ห้องทำงาน: SC45-874
E-mail: chakrit.w AT ku.ac.th
Homepage: https://sites.google.com/ku.th/ckw
 
 
ห้องทำงาน: SC45-871
E-mail: sethavidh.G AT ku.ac.th
 
 
ห้องทำงาน: SC45-872
E-mail: fsciusa AT ku.ac.th
Homepage: http://access.cs.sci.ku.ac.th/~usa/
 
 
ห้องทำงาน: SC45-772
E-mail: nopadon.j AT ku.ac.th
Homepage: https://sites.google.com/site/njuneam/
 
 
ห้องทำงาน: SC45-880
E-mail: thammakorn.s AT ku.th