7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 (Admission 2)

รับสมัครผ่านระบบ online ทาง https://student.mytcas.com/

ระหว่าง วันที่ 720 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร (PDF)