7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ประสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ

ด่วน!!! โอกาสร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ สำหรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
Facebook :
Line@ : @jwt2291b
Tel.02-682-6350 ต่อ 511 – 513