ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งาน

CI-Retail Customer Resolution
Data Governance - Metadata
Data Governance_Policy Officer_revised_210818
JD - Data Engineer 20161104
JD - Data Governance - Data Quality
JD - Data Scientist
SCB Digital Banking_position University_17012019
Technical Business Analyst