ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก

สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

รายงานตัว : 8.30 น.

สถานที่สอบ : ห้องประชุม 712 ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม : 09-9415-4699

 

ป-เอก-1

Attachments