สอบถาม เรื่อง เวลาเรียนวิชา Data Structures 01418531 ภาคปกติ

ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากวันอังคารเวลา 12.30 - 15.30 หรือป่าวครับ
หากมีการเปลี่ยนแปลงรบกวนแจ้งวันและเวลากลับด้วยครับ ขอบคุณครับ