โครงการ SIPA Animation and Game Contest 2009

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ จะเข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ "โครงการ SIPA Game and Animation Contest 2009" เพื่อชิงทุนสนับสนุนผลงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนนี้ เวลา 10:00-11:00 น. ณ ห้อง SMC 126 ผู้ที่สนใจขอเขิญเข้าร่วมฟัง

รายละเอียดโครงการ SIPA Animation Contest 2009    รายละเอียดโครงการ SIPA Game Contest 2009