รางวัลที่ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

Information
รูปภาพ: 
รางวัลที่ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
รางวัลที่ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
ชื่อผลงาน: 
โปรแกรมทางเดียวกัน ไปด้วยกัน
ผู้ได้รางวัล: 
นายวาทิต เฉลิมวัฒน์
นายกนก ขัตติยกุลวานิช
วันที่รับรางวัล: 
Sunday, 3 February, 2008