รางวัล BRONZE AWARD การประกวดออกแบบและพัฒนา Mobile Software Application

Information
รูปภาพ: 
รางวัล BRONZE AWARD การประกวดออกแบบและพัฒนา Mobile Software Application
ชื่อผลงาน: 
MBarBiz
ผู้ได้รางวัล: 
นายฑีฆวัฒน์ เทพานวล
วันที่รับรางวัล: 
Thursday, 27 November, 2008