โครงการ IRPUS ประจำปี 2550

Information
ชื่อผลงาน: 
ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla
ผู้ได้รางวัล: 
นายวรดนย์ รัตตนิศาน์กุล
นางสาวมนพัทธ์ ลิ้มรัตนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
วันที่รับรางวัล: 
Friday, 1 May, 2009
รายละเอียด: 

                      Web 2.01 เป็นเทคโนโลยีที่มีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะทำการเขียน Blog แชร์รูป โพสต์ความเห็นลงในท้ายข่าว หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่านที่หน้าจอ ซึ่งเว็บ 2.0 นี้เข้ามามีบทบาทมากในโลกอินเตอร์เนตในปัจจุบัน เพราะผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลของเว็ปไซต์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System) ซึ่งไม่ต้องพึ่งพา Webmaster เหมือนแต่ก่อน Joomla เป็น Web 2.0 ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตัวหนึ่งของโลก เนื่องจากความสวยงาม ยืดหยุ่น และมีโปรแกรมเสริม (Extensions) ออกมารองรับเป็นจำนวนมาก แต่ถึงกระนั้น การแก้ไข template ของ Joomla ยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากลักษณะการทำงานของ Joomla จะเป็นการแก้ไขและปรับแต่งโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ จึงไม่สามารถแก้ไขหน้าตาของเวปไซต์ได้โดยตรง ในการแก้ไขต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา HTML และ CSS หรือความรู้ทางด้าน Template นอกจากนี้รูปแบบโครงสร้างของเนื้อหาที่นำเสนอหรือมีให้ดาวน์โหลดทั่วไปในปัจจุบันยังไม่ยืดหยุ่น สวยงาม และตรงตามความต้องการในการใช้งานเท่าที่ควร ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริม เพื่อลดขีดจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเว็ปไซต์อย่างสูงสุด