รับสมัคร Flash Programmer 1 อัตรา

ใช้งาน flash และ action script ได้

ใช้ Illustrator และ photoshop เพื่อออกแบบวาดภาพและตกแต่งภาพได้

ติดต่อ คุณชวินโรจน์ 083-8161594