แนะแนวโอกาสทางอาชีพและรับสมัครงานนิสิต ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมแนะแนวโอกาสทางอาชีพและรับสมัครงานนิสิต ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 -18.00 น. ห้อง SC45-704

AttachmentSize
66.JPG153.32 KB