บริษัทฯ ยูนิโหลด เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัทฯ ยูนิโหลด เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่กำลังสำเร็จการศึกษา หรือ ศิษย์เก่าสถาบัน

รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ ที่จบการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งงาน ตามรายละเอดียดที่แนบมาด้วย

 

 

AttachmentSize
Data Scientist_Software Engineer_R.1.pdf469.77 KB
Full Stack Web Developer_R.1.pdf460.77 KB
Junior Full Stack Developer_R.1.pdf461.33 KB