SCG เปิดรับนิสิตฝึกงาน และ รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน (EIP18) และ สมัครงาน Career Roadshow SCG จัดเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จะจบในปี 2562

 

โดยมีรายละเอียดฝากประชาสัมพันธ์โครงการดังนี้ครับ

 

1. EIP (Excelence Internship Program)

 

: วัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับ SCG

 

: ระยะเวลาฝึกงาน 2 มิ.ย.- 2 ส.ค. 62

 

: รายละเอียดต่างๆ ตาม Poster แนบ

 

: https://career.scg.com/en/internship/excellent_internship_program

 

2. Career Roadshow

 

: วัตถุประสงค์เพื่อรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าเป็นพนักงานในกลุ่มธุรกิจ SCG

 

: รายละเอียดต่างๆ ตาม Poster แนบ

 

: https://career.scg.com/th/career_event/career_roadshow

AttachmentSize
AD-EIP-PR-FB EIP 18 (Final Edit 2 - 27 Aug 18)-01.jpg316.19 KB
Poster_Career Roadshow.jpg493.42 KB