โครงการ “iMAP (International Management Associate Program)”

 

What Are Your Goals?

Sea ขอต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดในยุคสมัยที่ทุกสิ่งอย่างล้วนเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในโครงการ “iMAP (International Management Associate Program)”

------------------------------
iMAP คืออะไร❓
iMAP หรือ International Management Associate Program
เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทฯ ของ Sea
(Garena, Shopee, AirPay) เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ท้าทายในหน่วยงานต่าง ๆ ประจำประเทศไทยโดยจะมีการ rotate ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทุก ๆ 6 เดือนและยังมีโอกาสได้ rotate ไปยังสาขาต่างที่ประเทศอย่างน้อย 3 เดือนอีกด้วย
-----------------------------------
สิ่งที่เรามองหา❓
✔นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้วและมีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี
✔มีความเป็นผู้นำ เป็นนักกิจกรรม หรือ มีผลการเรียนดี
✔ทุ่มเทในการทำสิ่งที่รัก (Passion) สามารถปรับตัวและเรียนรู้ไปกับเรา (Aptitude) และเป็นส่วนขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ (Drive)
------------------------------------
✔สมัครได้แล้ว วันนี้ - 30 กันยายน 2561
✔ช่องทางการสมัคร: https://career.seathailand.com/imap

✔Facebook: https://www.facebook.com/careeratseathailand/

AttachmentSize
poster_iMAP (1).png463.25 KB