ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครนิสิตช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
รับสมัครนิสิตช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา 

นิสิตที่สนใจ ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

โทร 0-2561-3474 , 0-2579-8739

รายละเอียดตามแนบ

AttachmentSize
307956.jpg162.83 KB
307955.jpg219.39 KB
1.JPG78.51 KB