นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้มาสมัครด่วนภายในวันที่ 24 พ.ค. 2561 เพื่อจะได้ยกเว้นค่าธรมมเนียมการศึกษา

รายละเอียดในเอกสารแนบค่ะ

AttachmentSize
good.PDF1.69 MB