รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-942-8762 หรือ 02-562-5555 ต่อ 647206  รายละเอียดตามแนบ

AttachmentSize
recruit-mp-61-accountant.pdf500.95 KB