บริษัท United Information Highway Co., Ltd. (UIH) รับนิสิตฝึกงาน และรับสมัครพนักงาน

 บริษัท United Information Highway Co., Ltd. (UIH) เปิดรับสมัครงานและรับนิสิตฝึกงาน

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานจริง

    (File แนบ “Trainee UIH.pdf”)

2. เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในตำแหน่ง Innovation Developer (พัฒนา Application และ Innovation ด้วย Python) จำนวน 2 อัตรา

    (File แนบ “Innovation Developer UIH.pdf”)

รายละเอียดตามแนบ

 

 

AttachmentSize
Innovation Developer UIH.pdf86.87 KB
Trainee UIH.pdf85.95 KB
UIH.pdf263.14 KB