บริษัท เซฟคอมส์ เน็ทเวิร์ค ซีคิวริตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เซฟคอมส์ เน็ทเวิร์ค ซีคิวริตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด

 

มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ODOO Junior Data Analysts, ODOO Junior Implementation Consultants และ ODOO Junior Developers

เพื่อเปิดโอกาสสำหรับ นักศึกษาฝึกงาน ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้ และอนาคตมั่นคง

AttachmentSize
Job AD ODOO ERP KU v1.00 PV (2).pdf22.24 KB