ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

รายละเอียดดูจากไฟล์แนบค่ะ

AttachmentSize
good.PDF4.58 MB