บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เปิดเวทีการแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด MS Office ภายใต้ ชื่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เปิดเวทีการแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด MS Office ภายใต้ ชื่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันต่อบนเวทีระดับสากลต่อไปนั้น   ในปี 2018 นี้ ทางบริษัท เออาร์ไอที ได้เปิดตัวกิจกรรมนี้อีกครั้ง และเริ่ม รับสมัคร เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการแล้ว (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

AttachmentSize
PP MOS 2018.pdf2.5 MB