บริษัท ESP Asian center เปิดบูธรับสมัครงาน ตำแหน่ง Software Engineer ณ อาคารชูชาติกำภู (ชั้น1)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ESP Asian center จะทำการเปิดบูธรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง Software Engineer ณ อาคารชูชาติกำภู (ชั้น1) เวลา 09.00 - 15.00 น. จึงขอความกรุณาให้ทาง

 

ภาควิชาทำการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทราบ

AttachmentSize
Poster_SF.pdf710.3 KB
Job description_Software.pdf166.45 KB