ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ University of Real Enterprise Achievement Leadership Program Season II (U-REAL) ประจำปี 2561”

ขอเรียนเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ University of Real Enterprise Achievement Leadership Program Season II (U-REAL) ประจำปี 2561” เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการทำงานในสายวิชาชีพของที่ปรึกษาธุรกิจ และโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารในธุรกิจ

รายละเอียดดังแสดงด้านล่างและไฟล์แนบค่ะ

AttachmentSize
Poster_UREAL18_V2.jpg1.19 MB
KU CS.pdf749.81 KB