บริษัท สารพัดช่าง.com จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Developer และ Programmer

ทางบริษัท สารพัดช่าง.com จำกัด เล็งเห็นความสามารถของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ทางบริษัทมีความสนใจรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ในตำแหน่ง Web Developer และ Programmer มีรายละเอียดงานทั้งหมดตามเอกสารแนบ 

AttachmentSize
11.pdf348.02 KB