กลุ่มบริษัท ซิตี้เท็กซ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน และฝึกงาน

 

           กลุ่มบริษัท ซิตี้เท็กซ์  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ให้กับทางนักศึกษา นิสิต ที่กำลังจบปี 4 หรือ ปี3 นักศึกษาฝึกงาน  สำหรับรายละเอียดงานได้ลงใน

Artwork ตามไฟล์แนบที่แนบมา

                ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน มา ณ ที่นี้

สามารถติดต่อกลับ คุณสมพร หรือ คุณพิตราภรณ์ โทร. 02-8951761 ต่อ 111 , 114

       Somporn  Chaisomchay

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ

CITITEX GROUP

 

AttachmentSize
Acrobat Document.jpg313.13 KB