ประชาสัมพันธ์ โครงการ True boot camp

  ประชาสัมพันธ์  โครงการ True boot camp  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 

รายละเอียดตามแนบค่ะ

AttachmentSize
702065.jpg301.07 KB
Attached file True Lab Bootcamp.pdf112.65 KB
Memo bootcamp KU.pdf32.43 KB