โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ตามเอกสารแนบ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเพชรได้เลยนะค่ะ ศรัณย์ริมา  กลิ่นโพธิ์

 

AttachmentSize
Poster-ICT-10-Create.jpg572.5 KB