รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ดังนี้  วันที่ 15 สค.-27 ตค.60

กำหนดการ

วันและเวลา

ภาคปลาย

รับสมัคร

- ด้วยตนเอง(สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ชั้น 1 อาคารSMC จันทร์- ศุกร์ 9.00-16.00น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00-12.00 น.

- ทางอินเตอร์เน็ต    (http://www.cs.sci.ku.ac.th/ms)

- ทางไปรษณีย์  (สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู บุษบาบาล

ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903)

 

15 ส.ค. 60 – 27 ต.ค. 60

 

 

15 ส.ค. 60 – 20 ต.ค. 60

15 ส.ค. 60 – 20 ต.ค. 60

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

พฤหัสบดีที่  2 พฤศจิกายน 2560

สอบข้อเขียน

เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สอบสัมภาษณ์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

  

 

AttachmentSize
form_open_app_special-60.pdf113.17 KB
cs3-60.pdf155.88 KB