ตารางเรียนนิสิตแต่ละชั้นปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ป.ตรี ภาคพิเศษ)

ตารางเรียนนิสิตแต่ละชั้นปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

** เช็คกับตารางในเว็บสำนักทะเบียนอีกที เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน **

AttachmentSize
1.pdf35.52 KB
2.pdf37.55 KB
3.pdf38.75 KB
4.pdf33.57 KB