รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียด 0-2562-5444 ต่อ 647207-8 หรือ 0-2942-5485-6

รายละเอียดตามเอกสารแนบ..Click