บริษัท Agoda รับสมัครงานสำหรับนักศึกษา IT และรับสมัครฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์นิสิต  ชั้นปีที่  3 และ ปี 4 ที่สนใจจะมาฝึกงาน และรับสมัครงานกับบริษัท Agoda

รายละเอียดในไฟล์ที่แนบ

นิสิตสามารถสมัครผ่านลิ้ง ที่ลงไว้ด้านล่างของใบประกาศได้เลยนะคะ 

https://boards.greenhouse.io/agoda/jobs/487708?gh_src=5qro2j1#.WJ2IJm_yiM8

https://boards.greenhouse.io/agoda/jobs/274843?gh_src=od8u3k1#.WJ2IBW_yiM8

campus [at] agoda [dot] com

 

AttachmentSize
IT Job_KU.pdf168.44 KB