โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

http://cs.sci.ku.ac.th/node/391

ตามเอกสารแนบ 

AttachmentSize
15941109_1292324790810822_4907111732793766317_n.jpg52.83 KB