การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) ให้เข้ารับการทำสอบภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
นิสิตทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชปริญญาบัตร

AttachmentSize
5465789546.pdf304.97 KB