เปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชาพื้นฐาน ให้ดูการเปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

AttachmentSize
roomnew.pdf39.34 KB