รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนพัฒนาทักษะ

นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาเรียนพัฒนาทักษะ

ภาคพิเศษ - วันอังคาร เวลา 10.00-11.30 น. ห้อง SC45-708

ภาคปกติ - วันอังคาร เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SC45-708

AttachmentSize
1.pdf68.56 KB