เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เป็นวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง SC45-341